Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2017, leden 2018


Big Data a jejich analýza
Tab. 55: Firmy, které se zabývaly analýzou Big Data Excel PDF
Tab. 56: Firmy, v nichž analýzu Big Data prováděli vlastní zaměstnanci Excel PDF

Zveřejněno dne: 22.01.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.