Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2017, leden 2018


Elektronické nakupování
Tab. 80: Firmy, které v roce 2017 elektronicky nakupovaly materiál, zboží nebo služby celkem Excel PDF
Tab. 81: Nákupy uskutečněné v roce 2017 pomocí elektronických objednávek celkem Excel PDF
Tab. 82: Firmy, které v roce 2017 elektronicky nakupovaly prostřednictvím webových stránek či aplikací Excel PDF
Tab. 83: Nákupy uskutečněné v roce 2017 pomocí elektr. objednávek přes webové stránky či aplikace Excel PDF
Tab. 84: Firmy, které v roce 2017 elektronicky nakupovaly pomocí elektronické výměny dat Excel PDF
Tab. 85: Nákupy uskutečněné v roce 2017 pomocí elektr. objednávek přes elektronickou výměnu dat Excel PDF

Zveřejněno dne: 22.01.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.