Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2017, leden 2018


Elektronická fakturace
Tab. 57: Firmy zasílající elektronické faktury ve standardizovaném formátu určeném pro automatizované zpracování dat Excel PDF
Tab. 58: Průměrný podíl e-faktur zaslaných firmami ve standardizovaném formátu určeném pro automatizované zpracování dat na celkovém počtu jimi vystavených a zaslaných faktur Excel PDF
Tab. 59: Firmy zasílající elektronické faktury ve formátu neumožňujícím jejich automatizované zpracování (např. faktury, které jsou součástí e-mailu či faktury ve formátu PDF) Excel PDF
Tab. 60: Firmy zasílající faktury klasickou cestou v papírové podobě Excel PDF
Tab. 61: Firmy zasílající faktury prostřednictvím datových schránek Excel PDF
Tab. 62: Firmy přijímající elektronické faktury ve standardizovaném formátu určeném pro automatizované zpracování dat Excel PDF
Tab. 63: Průměrný podíl e-faktur přijatých firmami ve standardizovaném formátu určeném pro automatizované zpracování dat na celkovém počtu jimi přijatých faktur Excel PDF
Tab. 64: Firmy přijímající elektronické faktury ve formátu neumožňujícím jejich automatizované zpracování (např. faktury, které jsou součástí e-mailu či faktury ve formátu PDF) Excel PDF
Tab. 65: Firmy přijímající faktury klasickou cestou v papírové podobě Excel PDF

Zveřejněno dne: 22.01.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.