Ekonomické a sociální indikátory

 

Ekonomické a sociální indikátory

Na počátku prosince vyšla příručka Ekonomické a sociální indikátory autorů prof. Ing. Jaroslava Jílka, CSc. a doc. Ing. Jiřiny Moravové CSc. v nakladatelství Futura (246 stran). Obsahuje řadu informací nejen o jednotlivých statistických indikátorech v harmonizovaném pojetí se statiskou EU, ale i o jejich vypovídací schopnosti a možnosti jejich praktické aplikace. Kromě vzniku informací (1. kapitola) se zaměřuje na jednotlivé oblasti statistiky - měření inflace, makroagregátů, spotřeby domácností, trhu práce, činnosti jednotlivých odvětví (včetně rozdílů mezi nimi), produktivity práce. Věnuje se také statistice zahraničního obchodu a službám pro kolektivní spotřebu. U jednotlivých oblastí indikátorů je současně uváděna metodika jejich pořízení, jejich prezentace a možnosti jejich analytického využívání. Text doplňuje řada tabulek a grafů, které pomocí číselného vyjádření pomáhají čtenáři orientovat se ve výkladu - někdy i složitější - problematiky.

Publikace je dostupná v Prodejně statistických publikací ČSÚ za cenu 100,- Kč.

Prodejna statistických publikací ČSÚ – kontakty:
tel.: 274 052 732
e-mail: prodejna@czso.cz