Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven - 2016

 
Kód: 190031-17
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Antonín Buš
E-mail: antonin.bus@czso.cz

Všechna data publikace (0,6 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Tabulka 1 - Pracovníci a mzdy ve zdravotních pojišťovnách Excel PDF
Tabulka 2 - Výnosy a tvorba fondů zdravotních pojišťoven Excel PDF
Tabulka 3 - Náklady a čerpání fondů zdravotních pojišťoven Excel PDF
Tabulka 4 - Finanční aktiva zdravotních pojišťoven – netto Excel PDF
Tabulka 5 - Pasiva zdravotních pojišťoven Excel PDF
Tabulka 6 - Dlouhodobý nehmotný majetek zdravotních pojišťoven Excel PDF
Tabulka 7 - Dlouhodobý hmotný majetek zdravotních pojišťoven Excel PDF
Archiv:
  • rok 2017  |  2016
  • rok 2016  |  2015
  • rok 2015  |  2014
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2013  |  2012
  • rok 2012  |  2011
  • rok 2011  |  2010
  • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 25.08.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.