Ekonomické výsledky pojišťoven, zajišťoven, penzijních společností a fondů - 2016-2018

 
Kód: 042007-20
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Světlana Škapová
E-mail: svetlana.skapova@czso.cz

Všechna data publikace (0,2 MB) ZIP
Úvod Word PDF

Pojišťovny
Tab. 1 Pracovníci a mzdy v pojišťovnách Excel PDF
Tab. 2 Technické rezervy pojišťoven Excel PDF
Tab. 3 Technický účet pojišťoven k neživotnímu pojištění Excel PDF
Tab. 4 Technický účet pojišťoven k životnímu pojištění Excel PDF
Tab. 5 Netechnický účet pojišťoven Excel PDF
Tab. 6 Souhrnné ukazatele aktiv pojišťoven Excel PDF
Tab. 7 Finanční aktiva pojišťoven Excel PDF
Tab. 8 Pasiva pojišťoven Excel PDF
Tab. 9 Vybrané ukazatele přímých obchodů v neživotním pojištění Excel PDF
Tab. 10 Doplňkové ukazatele pojišťoven Excel PDF

Penzijní společnosti a fondy
Tab. 11 Pracovníci a mzdy v penzijních společnostech a fondech Excel PDF
Tab. 12 Výnosy penzijních společností a fondů Excel PDF
Tab. 13 Náklady penzijních společností a fondů Excel PDF
Tab. 14 Vybrané ukazatele penzijních společností a fondů Excel PDF
Tab. 15 Souhrnné ukazatele aktiv penzijních společností a fondů Excel PDF
Tab. 16 Pasiva penzijních společností a fondů Excel PDF
Tab. 17 Finanční aktiva penzijních společností a fondů Excel PDF
Tab. 18 Doplňkové ukazatele penzijních společností a fondů Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.01.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.