Ekonomické výsledky pojišťoven, zajišťoven, penzijních společností a fondů - 2012–2014

 
Kód: 042007-16
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Světlana Škapová
E-mail: svetlana.skapova@czso.cz

Všechna data publikace (0,2 MB) ZIP
Úvod Word PDF

Pojišťovny
Tab. 1 Pracovníci a mzdy v pojišťovnách Excel PDF
Tab. 2 Technické rezervy pojišťoven Excel PDF
Tab. 3 Technický účet pojišťoven k neživotnímu pojištění Excel PDF
Tab. 4 Technický účet pojišťoven k životnímu pojištění Excel PDF
Tab. 5 Netechnický účet pojišťoven Excel PDF
Tab. 6 Souhrnné ukazatele aktiv pojišťoven Excel PDF
Tab. 7 Finanční aktiva pojišťoven Excel PDF
Tab. 8 Pasiva pojišťoven Excel PDF
Tab. 9 Předepsané pojistné v životním pojištění podle druhů Excel PDF
Tab. 10 Vybrané ukazatele přímých obchodů v životním pojištění Excel PDF
Tab. 11 Vybrané ukazatele přímých obchodů v neživotním pojištění Excel PDF
Tab. 12 Doplňkové ukazatele pojišťoven Excel PDF

Penzijní společnosti a fondy
Tab. 13 Pracovníci a mzdy v penzijních společnostech a fondech Excel PDF
Tab. 14 Výnosy penzijních společností a fondů Excel PDF
Tab. 15 Náklady penzijních společností a fondů Excel PDF
Tab. 16 Vybrané ukazatele penzijních společností a fondů Excel PDF
Tab. 17 Souhrnné ukazatele aktiv penzijních společností a fondů Excel PDF
Tab. 18 Pasiva penzijních společností a fondů Excel PDF
Tab. 19 Finanční aktiva penzijních společností a fondů Excel PDF
Tab. 20 Doplňkové ukazatele penzijních společností a fondů Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.02.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.