Ekonomické výsledky pojišťoven, zajišťoven a penzijních fondů - 2011

 
Kód: e-9404-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Světlana Škapová
E-mail: svetlana.skapova@czso.cz

Úvod Word PDF

Pojišťovny
Tab. 1 Pracovníci a mzdy v pojišťovnách Excel PDF
Tab. 2 Technické rezervy pojišťoven Excel PDF
Tab. 3 Technický účet pojišťoven k neživotnímu pojištění Excel PDF
Tab. 4 Technický účet pojišťoven k životnímu pojištění Excel PDF
Tab. 5 Netechnický účet pojišťoven Excel PDF
Tab. 6 Souhrnné ukazatele aktiv pojišťoven Excel PDF
Tab. 7 Finanční aktiva pojišťoven Excel PDF
Tab. 8 Pasiva pojišťoven Excel PDF
Tab. 9 Předepsané pojistné v životním pojištění podle druhů Excel PDF
Tab. 10 Vybrané ukazatele přímých obchodů v životním pojištění Excel PDF
Tab. 11 Vybrané ukazatele přímých obchodů v neživotním pojištění Excel PDF
Tab. 12 Doplňkové ukazatele pojišťoven Excel PDF

Penzijní fondy
Tab. 13 Pracovníci a mzdy v penzijních fondech Excel PDF
Tab. 14 Výnosy penzijních fondů Excel PDF
Tab. 15 Náklady penzijních fondů Excel PDF
Tab. 16 Vybrané ukazatele penzijního připojištění penzijních fondů Excel PDF
Tab. 17 Souhrnné ukazatele aktiv penzijních fondů Excel PDF
Tab. 18 Pasiva penzijních fondů Excel PDF
Tab. 19 Finanční aktiva penzijních fondů Excel PDF
Tab. 20 Doplňkové ukazatele penzijních fondů Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.01.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.