Ekonomické výsledky peněžních institucí (bankovních i nebankovních) - 2016-2018

 
Kód: 042006-20
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Světlana Škapová
E-mail: svetlana.skapova@czso.cz

Všechna data publikace (0,5 MB) ZIP
Úvod Word PDF

Bankovní peněžní instituce
Tab. 1 Pracovníci a mzdy v bankovních peněžních institucích Excel PDF
Tab. 2 Souhrnné ukazatele aktiv bankovních peněžních institucí Excel PDF
Tab. 3 Pasiva bankovních peněžních institucí Excel PDF
Tab. 4 Vybrané druhy výnosů bankovních peněžních institucí Excel PDF
Tab. 5 Vybrané druhy nákladů bankovních peněžních institucí Excel PDF
Tab. 6 Dlouhodobý hmotný majetek bankovních peněžních institucí včetně pozemků a ložisek nerostných surovin Excel PDF
Tab. 7 Dlouhodobý nehmotný majetek bankovních peněžních institucí Excel PDF
Tab. 8 Finanční aktiva bankovních peněžních institucí Excel PDF
Tab. 9 Doplňkové ukazatele bankovních peněžních institucích Excel PDF

Nebankovní peněžní instituce účtující jako banky
Tab. 10 Pracovníci a mzdy v nebankovních peněžních institucích Excel PDF
Tab. 11 Souhrnné ukazatele aktiv nebankovních peněžních institucí Excel PDF
Tab. 12 Pasiva nebankovních peněžních institucí Excel PDF
Tab. 13 Vybrané druhy výnosů nebankovních peněžních institucí Excel PDF
Tab. 14 Vybrané druhy nákladů nebankovních peněžních institucí Excel PDF
Tab. 15 Dlouhodobý hmotný majetek nebankovních peněžních institucí včetně pozemků a ložisek nerostných surovin Excel PDF
Tab. 16 Dlouhodobý nehmotný majetek nebankovních peněžních institucí Excel PDF
Tab. 17 Finanční aktiva nebankovních peněžních institucí Excel PDF
Tab. 18 Doplňkové ukazatele nebankovních peněžních institucí Excel PDF

Investiční společnosti a fondy
Tab. 19 Pracovníci a mzdy v investičních společnostech a fondech Excel PDF
Tab. 20 Souhrnné ukazatele aktiv investičních společností a fondů Excel PDF
Tab. 21 Pasiva investičních společností a fondů Excel PDF
Tab. 22 Vybrané druhy výnosů investičních společností a fondů Excel PDF
Tab. 23 Vybrané druhy nákladů investičních společností a fondů Excel PDF
Tab. 24 Dlouhodobý hmotný majetek investičních společností a fondů včetně pozemků a ložisek nerostných surovin Excel PDF
Tab. 25 Dlouhodobý nehmotný majetek investičních společností a fondů Excel PDF
Tab. 26 Finanční aktiva investičních společností a fondů Excel PDF
Tab. 27 Doplňkové ukazatele investičních společností a fondů Excel PDF

Nebankovní peněžní instituce účtující jako podnikatelé
Tab. 28 Pracovníci a mzdy v nebankovních peněžních institucích Excel PDF
Tab. 29 Souhrnné ukazatele aktiv nebankovních peněžních institucí Excel PDF
Tab. 30 Pasiva nebankovních peněžních institucí Excel PDF
Tab. 31 Vybrané druhy výnosů nebankovních peněžních institucí Excel PDF
Tab. 32 Vybrané druhy nákladů nebankovních peněžních institucí Excel PDF
Tab. 33 Dlouhodobý hmotný majetek nebankovních peněžních institucí včetně pozemků a ložisek nerostných surovin Excel PDF
Tab. 34 Dlouhodobý nehmotný majetek nebankovních peněžních institucí Excel PDF
Tab. 35 Finanční aktiva nebankovních peněžních institucí Excel PDF

Finanční leasingové společnosti
Tab. 36 Pracovníci a mzdy ve finančních leasingových společnostech Excel PDF
Tab. 37 Souhrnné ukazatele aktiv finančních leasingových společností Excel PDF
Tab. 38 Pasiva finančních leasingových společností Excel PDF
Tab. 39 Vybrané druhy výnosů finančních leasingových společností Excel PDF
Tab. 40 Vybrané druhy nákladů finančních leasingových společností Excel PDF
Tab. 41 Dlouhodobý hmotný majetek finančních leasingových společností včetně pozemků a ložisek nerostných surovin Excel PDF
Tab. 42 Dlouhodobý nehmotný majetek finančních leasingových společností Excel PDF
Tab. 43 Finanční aktiva finančních leasingových společností Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.06.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.