Ekonomické výsledky neziskových institucí - 2004 - 2008

 
Kód: w-9504-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Irena Tannenbergerová
E-mail: irena.tannenbergerova@czso.cz

Metodika statistického zjišťování Word PDF

TABULKOVÁ ČÁST

1. Neziskové instituce sloužící domácnostem, celkem
1.1 Počet aktivních zpravodajských jednotek v neziskových institucích sloužících domácnostem, podle právních forem Excel PDF
1.2 Pracovníci a mzdy v neziskových institucích sloužících domácnostem (v mil. Kč, osobách) Excel PDF
1.3 Výnosy a náklady neziskových institucí sloužících domácnostem (v mil. Kč) Excel PDF
1.4 Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku neziskových institucí sloužících domácnostem (v mil. Kč) Excel PDF
1.5 Členství a dobrovolnictví v neziskových institucích sloužících domácnostem (v mil. Kč, osobách, hodinách) Excel PDF

2. Malé neziskové instituce sloužící domácnostem s počtem méně než 20 zaměstnanců
2.1 Počet aktivních zpravodajských jednotek v malých neziskových institucích sloužících domácnostem s méně než 20 zaměstnanci, podle právních forem Excel PDF
2.2 Pracovníci a mzdy v malých neziskových institucích sloužících domácnostem s méně než 20 zaměstnanci (v mil. Kč, osobách) Excel PDF
2.3 Příjmy (výnosy) malých neziskových institucí sloužících domácnostem s méně než 20 zaměstnanci (v mil. Kč) Excel PDF
2.4 Výdaje (náklady) malých neziskových institucí sloužících domácnostem s méně než 20 zaměstnanci (v mil. Kč) Excel PDF
2.5 Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku malých neziskových institucí sloužících domácnostem s méně než 20 zaměstnanci (v mil. Kč) Excel PDF

3. Neziskové instituce sloužící domácnostem s počtem 20 a více zaměstnanců
3.1 Počet aktivních zpravodajských jednotek v neziskových institucích sloužících domácnostem s 20 a více zaměstnanci, podle právních forem Excel PDF
3.2 Pracovníci a mzdy v neziskových institucích sloužících domácnostem s 20 a více zaměstnanci (v mil. Kč, osobách) Excel PDF
3.3 Výnosy neziskových institucí sloužících domácnostem s 20 a více zaměstnanci (v mil. Kč) Excel PDF
3.4 Náklady neziskových institucí sloužících domácnostem s 20 a více zaměstnanci (v mil. Kč) Excel PDF
3.5 Souhrnné ukazatele aktiv neziskových institucí sloužících domácnostem s 20 a více zaměstnanci (v mil. Kč) Excel PDF
3.6 Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku neziskových institucí sloužících domácnostem s 20 a více zaměstnanci (v mil. Kč) Excel PDF
3.7 Finanční aktiva neziskových institucí sloužících domácnostem s 20 a více zaměstnanci - netto (v mil. Kč) Excel PDF
3.8 Pasiva neziskových institucí sloužících domácnostem s 20 a více zaměstnanci (v mil. Kč) Excel PDF
Poznámky k údajům v tabulkách Word PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.03.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.