Ekonomická aktivita obyvatelstva - 2001

 
Kód: e-4115-03
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Úvod
1. Metodické vymezení základních ukazatelů ekonomické aktivity
    1.1 Definice ukazatelů zjišťovaných při sčítání lidu, domů a bytů 2001
    1.2 Srovnatelnost údajů
2. Úroveň ekonomické aktivity obyvatel v období 1921 – 2001 PDF
3. Hlavní charakteristiky ekonomicky aktivních osob PDF
    3.1. Zaměstnaní
    3.2. Nezaměstnaní
4. Regionální rozdíly ekonomické aktivity obyvatel PDF
5. Zaměstnanost mužů a žen PDF
6. Zaměstnaní cizinci s dlouhodobým pobytem PDF
7. Pracující důchodci PDF
8. Pracující studenti a učni PDF
9. Osoby s druhým nebo dalším zaměstnáním PDF
10. Dojížďka do zaměstnání PDF
Závěr

Kartogramy
Typologie obyvatel podle ekonomické aktivity k 1. 3. 2001 PDF
Vývoj počtu nezaměstnaných osob v období 1991 – 2001 PDF
Typologie zaměstnaných osob podle sektorů ekonomické činnosti k 1. 3. 2001 PDF
Průměrný věk nezaměstnaných osob k 1. 3. 2001 PDF
Absolutní a relativní přírůstek zaměstnavatelů a samostatně činných v období 1991 – 2001 PDF
Podíl zaměstnaných osob s druhým zaměstnáním z celkového počtu zaměstnaných osob k 1. 3. 2001 PDF

Přílohy
1. Zjišťování ekonomické aktivity při sčítání lidu ve světě PDF
2. Vybrané číselníky zpracování údajů o ekonomické aktivitě obyvatel (sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001) PDF
    2.1 Číselník zaměstnání
    2.2 Číselník odvětví ekonomické činnosti
    2.3 Číselník použitých dopravních prostředků
    2.4 Číselník okresů

Tabulková příloha
Tab. 1 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity a podle pohlaví a věku k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 2 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity a podle pohlaví a národnosti k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 3 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity a podle pohlaví v krajích České republiky k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 4 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v krajích a okresech České republiky k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 5 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity ve vybraných městech České republiky k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 6 Obyvatelstvo podle velikostních skupin obcí a podle pohlaví a ekonomické aktivity k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 7 Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání a podle pohlaví, ekonomické aktivity a nejvyššího ukončeného vzdělání k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 8 Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle ekonomické aktivity a nejvyššího ukončeného vzdělání a podle pohlaví, hlavních tříd zaměstnání a odvětví ekonomické činnosti k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 9 Zaměstnané osoby podle pohlaví, druhého nebo dalšího zaměstnání a podle hlavních tříd zaměstnání a odvětví ekonomické činnosti hlavního zaměstnání k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 10 Zaměstnaní s druhým, případně dalším zaměstnáním podle věku a podle pohlaví, odvětví ekonomické činnosti, nejvyššího ukončeného vzdělání a národnosti k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 11 Cizinci podle státního občanství, druhu pobytu a podle pohlaví a ekonomické aktivity k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 12 Zaměstnavatelé a samostatně činní podle věku a podle pohlaví, odvětví ekonomické činnosti a nejvyššího ukončeného vzdělání k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 13 Pracující studenti a učni podle pohlaví, věku a podle hlavních tříd zaměstnání a odvětví ekonomické činnosti k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 14 Pracující důchodci podle věku a podle postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti, hlavních tříd zaměstnání a podle pohlaví k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 15 Nezaměstnaní podle věku a podle pohlaví, odvětví ekonomické činnosti a nejvyššího ukončeného vzdělání k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 16 Zaměstnané osoby vyjíždějící do zaměstnání k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 17 Bilance dojížďky - vyjížďky do zaměstnání za kraje a okresy k 1. 3. 2001 Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2003
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.