Historický přehled výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Národního shromáždění Československé republiky - Liberecký kraj

 

Charakteristika soudního okresu Vysoké nad Jizerou

ilustrační obrázekSoudní okres Vysoké nad Jizerou patřil k okresům s menší rozlohou. Rozkládal se na ploše 8 608 ha. Největší katastrální výměra se vztahovala k obcím Paseky nad Jizerou (1 279 ha) a Roprachtice (1 160 ha). V 16 obcích, které spadaly do tohoto správního obvodu, žilo celkem 10 970 obyvatel. Počtem obyvatel převyšovalo ostatní obce Vysoké nad Jizerou s 1 349 obyvateli. Pouze o 79 obyvatel méně měl Jablonec nad Jizerou (1 270). Přes tisíc přítomných obyvatel bylo sečteno v roce 1921 v obcích Roprachtice (1 082) a Paseky nad Jizerou (1 019). Nejméně lidnatou obcí byly Helkovice (223 obyvatel). Většina obyvatel tohoto regionu se hlásila k československé národnosti (95,3 %). Podíl těch, kteří se hlásili k národnosti německé byl v jednotlivých obcích mizivý, výjimku představoval pouze Jablonec nad Jizerou, kde tento podíl činil 23,2 %.
I v tomto soudním okrese se poměrně velký počet obyvatel nepřihlásil k žádné víře, bez vyznání bylo celkem 20,5 % z celkového počtu obyvatel. Příslušnost k římsko-katolickému náboženství deklarovalo 53,8 % obyvatel, k československému husitskému 24,4 % obyvatel. Posledně jmenované náboženství převažovalo zejména u obyvatel v obcích Horní Dušnice (56,2 %), Lhotka (70,5 %), Navarovská Olešnice (62,1 %), Semilská Olešnice (76,4 %) a Stará Ves (62,3 %).
V průběhu dalších deseti let počet obyvatel klesl o 3,6 %. Tato změna neměla dopad na národnostní složení. Výraznější změna však nastala v případě náboženského vyznání. Zvýšil se počet obyvatel hlásících se k víře československé husitské.
 
Malý soudní okres na prahu hor byl osídlen již většinou českým obyvatelstvem. Zdejší textilní průmysl byl doplňován vedle zpracování bavlny také skromnou výrobou hedvábnického zboží a damašku.
Významným průmyslovým střediskem byl Jablonec nad Jizerou. Lnářský průmysl byl vesměs v českých rukou a opíral se také o doznívající a ustupující práci domáckých tkalců pracujících na některých vybraných zakázkách. Ostatní textilní zpracování bylo více v držení německé menšiny. Vedle mechanické tkalcovny a šlichtovny na bavlněné látky byla ve městě i barvírna, úpravna látek a chemické bělidlo.
Rovněž výroba jabloneckého zboží byla rozšířena po zdejším okrese a to především jako domácká práce. K ní částečně náležela i výroba vánočních ozdob.