Historický přehled výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Národního shromáždění Československé republiky - Liberecký kraj

 

Charakteristika soudního okresu Rokytnice nad Jizerou

ilustrační obrázekPouze 3 obce tvořily soudní okres Rokytnice nad Jizerou - Harrachov, Rokytnice nad Jizerou a Vítkovice. Toto správní území mělo rozlohu 10 660 hektarů. Počet přítomných obyvatel v roce 1921 činil 8 060 osob. Rozlohou katastrálních území se jednotlivé obce výrazně neodlišovaly. Nejlidnatější obcí byla Rokytnice nad Jizerou se 5 277 obyvateli. V Harrachově žilo 1 410 a ve Vítkovicích 1 423 obyvatel. Obyvatelstvo se z 87, 1 % hlásilo k německé národnosti. Vyšší podíl obyvatel československé národnosti byl v Harrachově (24,3 %). Převážná část věřících (94,0 %) byla římskokatolického vyznání. V dalších letech se zvýšil počet obyvatel hlásících se především k československé národnosti. Při sčítání v roce 1930 jich v tomto soudním okrese žilo 17, 5 %.
 
Samotné město Rokytnice nad Jizerou bylo po první světové válce plošně největší obcí Československa. Rozkládalo se na 37 km2 a na této ploše v roce 1930 žilo v jednotlivých osadách přes pět tisíc obyvatel. Pro svou podhorskou a horskou polohu byl okres Rokytnice nad Jizerou vyhledávaným letoviskem se třemi velkými horskými hotely a ozdravovnou pro dvě stě dětí ve Františkově.
Textilní průmysl, soustředěný do malých provozů, a společně s ním i domácí tkalcování, ustoupily. Několik zbylých podniků se zabývalo zpracováním bavlny a lnu. Uchovalo se zasilatelství látek, založené na expedici kusových zásilek kvalitních a speciálních látek, jakož i tzv. zbytkových kusů pro venkovské krejčí. Do oblasti zasilatelských služeb patřilo i rozvinuté bylinkářství a expedice léčivých rostlin do celé republiky.