Statistický bulletin - Hl. m. Praha - 1. čtvrtletí 2022


E. Zaměstnanost a nezaměstnanost (VŠPS)
Tab. E.1 Vybrané ukazatele zaměstnanosti podle krajů Excel PDF
Tab. E.2 Struktura zaměstnaných (osoby s hlavním zaměstnáním) bydlících v kraji podle odvětví hlavní činnosti a podle krajů Excel PDF
Tab. E.3 Vybrané ukazatele nezaměstnanosti podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.