Statistický bulletin - Jihočeský kraj - 1. čtvrtletí 2021


E. Zaměstnanost a nezaměstnanost (VŠPS)
K 1.9. došlo k revizi výsledků VŠPS za 1. čtvrtletí 2021 vzhledem k metodické změně ekonomického postavení osob na rodičovské dovolené (zařazení do ekonomicky neaktivních).
Tab. E.1 Vybrané ukazatele zaměstnanosti podle krajů Excel PDF
Tab. E.2 Struktura zaměstnaných (osoby s hlavním zaměstnáním) bydlících v kraji podle odvětví hlavní činnosti Excel PDF
Tab. E.3 Vybrané ukazatele nezaměstnanosti podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 07.07.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.