Statistický bulletin - Ústecký kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2020


E. Zaměstnanost a nezaměstnanost (VŠPS)
Tab. E.1 Vybrané ukazatele zaměstnanosti podle krajů Excel PDF
Tab. E.2 Strukrura zaměstnaných (osoby s hlavním zaměstnáním) bydlících v kraji podle činností Excel PDF
Tab. E.3 Vybrané ukazatele nezaměstnanosti podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 05.10.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.