Statistický bulletin - Jihočeský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2020


E. Výběrové šetření pracovních sil
Tab. E.1 Vybrané ukazatele zaměstnanosti podle krajů Excel PDF
Tab. E.2 Struktura zaměstnaných (osoby s hlavním zaměstnáním) bydlících v kraji Excel PDF
Tab. E.3 Vybrané ukazatele nezaměstnanosti podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 06.04.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.