Školy a školská zařízení - školní rok 2018/2019


E Vyšší odborné vzdělávání
Tab. 122 Vyšší odborné školy - školy, studenti, nově přijatí, absolventi, učitelé v časové řadě 2008/09 - 2018/19 Excel PDF
Tab. 123 Vyšší odborné školy v krajském srovnání - školy, studenti, nově přijatí, absolventi, učitelé ve školním roce 2018/19 Excel PDF
Tab. 124: Vyšší odborné školy - studenti podle skupin oborů vzdělávání v časové řadě 2008/09 - 2018/19 Excel PDF

Zveřejněno dne: 28.08.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.