Statistický bulletin - Kraj Vysočina - 1. až 2. čtvrtletí 2021


E. Zaměstnanost a nezaměstnanost (VŠPS)
Tab. E.1 Mezikrajové porovnání vybraných ukazatelů zaměstnanosti Excel PDF
Tab. E.2 Struktura zaměstnaných (osoby s hlavním zaměstnáním) bydlících v kraji podle činností Excel PDF
Tab. E.3 Mezikrajové porovnání vybraných ukazatelů nezaměstnanosti Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.