Dvě třetiny českých domácností mají počítač

 

4. 12. 2012

Za posledních pět let vzrostl počet českých domácností vybavených osobním počítačem o 1,1 milionu, tzn. že v roce 2012 vlastnily počítač dvě třetiny domácností, a téměř každá domácnost s počítačem byla zároveň i připojena k internetu. Internet je nejčastěji využíván k přijímání a odesílání e-mailů a k čtení zpráv, novin a časopisů. Téměř třetina Čechů nakupuje přes internet.

Dvě třetiny českých domácností v každoročním výběrovém šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ) v roce 2012 uvedly, že vlastní počítač. Z toho téměř čtvrtina vlastnila dva a více počítačů a téměř 40 % domácností mělo přenosný počítač. Počítač si pořizují více domácnosti s dětmi (91 %) než domácnosti bez dětí (58 %).

Počet domácností připojených k internetu vzrostl za posledních pět let o 1,4 milionu. „Zatímco v roce 2007 byla k internetu připojena pouze čtvrtina domácností a nejrozšířenějším typem připojení bylo vytáčené připojení přes telefonní linku, v roce 2012 využívaly tento typ připojení pouze čtyři domácnosti ze sta. Všechny ostatní domácnosti s internetem byly připojeny vysokorychlostně “, komentuje vývoj připojení k internetu v domácnostech expert ČSÚ Martin Mana. K internetu se Češi připojují i přes mobilní telefon: v roce 2012 vlastnilo mobilní telefon 96 % Čechů starších 16 let, z toho 13 % jej použilo i k přístupu ke službám internetu.

„Osobní počítač i internet využívalo v tomto roce shodně sedm z deseti Čechů. Poprvé v historii tohoto šetření tedy můžeme konstatovat, že uživatel počítače je zároveň i uživatelem internetu,“ uvedla předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Dlouhodobě platí, že počítač, internet a mobilní telefon používají častěji muži než ženy, mladší lidé než starší a jednotlivci s vyšším vzděláním.

Mezi nejčastější činnosti vykonávané na internetu patří posílání a přijímání e-mailů (94 % uživatelů). Druhou nejrozšířenější činností je čtení on-line zpráv, novin a časopisů (85 %), těsně následované vyhledáváním informací o zboží a službách (84 %). Mezi mladými uživateli internetu se největší oblibě těší telefonování přes internet, přehrávání/stahování hudby, filmů a videí a účast na sociálních sítích.

Téměř třetina Čechů využila v roce 2012 internet k nákupu zboží či služeb. Nakupování přes internet je oblíbenější u mladších a vzdělanějších Čechů. Nakupování přes internet je nejrozšířenější mezi ženami na rodičovské dovolené: „Šest z deseti uživatelek internetu na rodičovské dovolené uvedlo, že nakoupilo přes internet“, říká Romana Malečková z ČSÚ. Nejčastěji nakupovaným zbožím celkově je oblečení, obuv a módní doplňky, na druhém místě jsou vstupenky na kulturní a sportovní akce. Ženy na rodičovské dovolené se kromě toho zaměřují na nákup hraček, stolních her a fotoslužeb.

Z mezinárodního hlediska se Česká republika ve vybavenosti domácností informačními technologiemi (kromě mobilního telefonu) stále nachází pod průměrem členských zemí EU (19. místo ve vybavenosti českých domácností počítačem, 16. místo z hlediska připojení k vysokorychlostnímu internetu). Počtem uživatelů internetu se Česká republika velice těsně přiblížila k průměru EU27.

Publikace: Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci 2012


Kontakty:

Ing. Jiří Němeček
Odbor vnější komunikace ČSÚ
Tel.: 274 054 220
GSM: 734 352 240
E-mail: j.nemecek@czso.cz
Mgr. Romana Malečková
Odd. statistiky výzkumu,
vývoje a informační společnosti ČSÚ
Tel.: 274 054 243
E-mail: romana.maleckova@czso.cz


  • ČSÚ TZ internet.doc
  • Prezentace z tiskové konference