Dvě třetiny spotřeby energie domácností padnou na vytápění

 

20. října 2022

Domácnosti se na celkové konečné spotřebě energií v Česku dlouhodobě podílejí řádově 30 procenty. Čtyři pětiny veškeré energie spotřebují na vytápění a ohřev vody, zbývající část tvoří spotřeba na osvětlení, vaření, chlazení a ostatní koncové užití. Vyplývá to z výsledků šetření Energo 2021 zaměřeného na zmapování struktury spotřeby paliv a energií v domácnostech.


Nejvíce energie domácnosti aktuálně získávají z obnovitelných zdrojů energie, a to lehce přes 30 %. Následuje zemní plyn s přibližně 26% podílem. Energie dodaná elektřinou pak tvoří necelých 20 %. Nakupované teplo se na celkové spotřebě domácností podílí zhruba 13 % a tuhá paliva 9 %. „V posledních deseti letech jsme svědky odklonu od uhelných paliv. Zatímco v roce 2010 domácnosti využívaly nejvíce energie z plynu, nyní je to energie z obnovitelných zdrojů. Největší měrou jde o palivové dřevo, ale roste i počet domácností s instalovanými fotovoltaickými panely a tepelnými čerpadly,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.

Největší množství energie spotřebují domácnosti na vytápění, řádově dvě třetiny z jejich celkové spotřeby. 38 % domácností je napojeno na dodávky tepla z tepláren a dalších centrálních zdrojů tepla, podobné procento používá jako hlavní zdroj vytápění zemní plyn. Obnovitelné zdroje energie (především palivové dřevo) jako převažující způsob vytápění využívá 10 % domácností. U necelých 7 % domácností ještě převažují uhelná paliva, zbylých 7 % vytápí  v převážné míře elektřinou. „Přibližně 20 % domácností využívá k vytápění více zdrojů tepla. Jako alternativní zdroj uvádějí v 65 % obnovitelné zdroje energie, nejčastěji se jedná o palivové dřevo. Typickým příkladem je rodinný dům a kombinace plynového kotle a krbu,“ upřesňuje Zbyněk Štech, vedoucí oddělení statistiky energetiky ČSÚ. Spotřeba na vytápění je přitom ovlivněna řadou faktorů. Mezi základní patří technický stav a zateplení budov, ale svoji roli hrají také počasí a vnitřní teplota. Celkově u nás klesá podíl nezateplených bytů, nově dokončené se z velké části staví v energetické třídě B, kam se řadí velmi úsporné budovy. „Dvě třetiny domácností v roce 2021 uvedly, že vytápí na 22 stupňů a více,“ dodává Štech.

Druhou nejvýznamnější položkou jsou energie na ohřev vody. „Spotřeba na ohřev teplé vody tvoří 16 % z celkové spotřeby paliv a energií v domácnostech. Dvě třetiny domácností uvedly jako hlavní zdroj teplé vody zemní plyn a dálkové teplo. Elektřinou vodu ohřívá necelá jedna třetina domácností,“ upozorňuje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Přibližně 6 % domácností k ohřevu vody využívá obnovitelné zdroje a tuhá paliva.

Další část spotřeby energií v domácnostech připadá na vaření (6 %), osvětlení a provoz domácích spotřebičů (7 %). Vybavenost domácností velkými spotřebiči se přitom zvyšuje. Za posledních šest let lze největší nárůst pozorovat u sušiček na prádlo, myček nádobí a počítačové techniky. Zbývající 2 % energie domácnosti využijí na chlazení a ostatní koncové užití.

 

Kontakt
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

 • csu_tz221020_dve_tretiny_spotreby_energie_domacnosti_padnou_na_vytapeni.docx
 • Prezentace z tiskové konference
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Zbyňka Štecha, vedoucího oddělení statistiky energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Marka Rojíčka, předsedy ČSÚ
  (soubor mp3)