Důvěra veřejnosti v ČSÚ je stále vysoká

 

27. února 2020

Českému statistickému úřadu důvěřuje 61 % obyvatel. Úřad tak patří podle Centra pro výzkum veřejného mínění k vůbec nejdůvěryhodnějším institucím v zemi. Nedůvěra k ČSÚ je naopak ze všech zkoumaných institucí nejnižší.

Podle aktuálního hodnocení si Český statistický úřad spolu se starosty, obecními zastupitelstvy a Českou národní bankou stojí nejlépe s více než třípětinovým podílem důvěry veřejnosti. Podíl nedůvěřujících činí v případě ČSÚ 23 % a je ze všech zkoumaných institucí vůbec nejnižší. Hodnocení ČSÚ je z hlediska uváděné důvěry stabilní a významně se neliší ani od výsledků zaznamenaných v období let 2007 až 2019. Celých 71 % občanů si pak myslí, že ČSÚ je pro Českou republiku užitečnou institucí.

„Velice si vážím důvěry veřejnosti, která rozhodně není samozřejmá. Těší mne, že veřejnost chápe význam a důležitost nestranné a nezávislé statistiky pro společnost a považuje naše data za důvěryhodná. Je to pro nás samozřejmě závazek, ale i povzbuzení k ještě většímu zkvalitňování našich služeb,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Nejčastěji se lidé setkávají s informacemi ČSÚ ve zpravodajství v médiích (73 %). Více než třetina (35 %) respondentů přišla do kontaktu s informacemi ČSÚ na internetových zpravodajských serverech, blozích a jiných stránkách, na sociálních sítích pak šestina z nich. Informace ČSÚ považuje 63 % obyvatel za důvěryhodné, za politicky nestranné považuje informace poskytované Českým statistickým úřadem 55 % dotázaných.

V povědomí veřejnosti je práce ČSÚ spojena především se sčítáním lidu, domů a bytů a se zjišťováním počtu obyvatel. Výrazná většina občanů si ČSÚ spojuje i se zpracováváním výsledků voleb, monitorováním ekonomického vývoje či zveřejňováním a poskytováním zjištěných informací.

Další informace ze zprávy CVVM Obraz Českého statistického úřadu u české veřejnosti 2019 naleznete na webu ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/obraz-ceskeho-statistickeho-uradu-u-ceske-verejnosti-2019.
 

Kontakt
Jan Cieslar

tiskový mluvčí ČSÚ

T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz | Twitter @statistickyurad

  • csu_tz200227_duvera_verejnosti_v_csu_je_stale_vysoka.docx
  • Vyjádření Marka Rojíčka, předsedy ČSÚ
    (soubor mp3)