Druhy transakcí spadajících do klasifikace (CZ-COFOG)

 

Klasifikace COFOG tvoří nedílnou součást Systému národních účtů (SNA). Následující transakce se týkají jednotlivých oddílů klasifikace COFOG, a tedy i CZ-COFOG (uvedené kódy odpovídají tabulce 18.2 SNA vydané v roce 1993).

S ohledem na uvedenou tabulku klasifikovaných výdajů je u CZ-COFOG prioritní klasifikace konečné spotřeby (P3) před skutečnou konečnou spotřebou domácností (neboli skutečnou individuální spotřebou). Důležitá je rovněž klasifikace přírůstku tvorby hrubého kapitálu (P5).


3) Výdaj na konečnou spotřebu (P3) není nezbytně součtem nákladů (P2, D1 a K1) minus tržby z prodeje (P11). Zahrnuje také výrobky a služby nakupované vládními institucemi (subjekty) od tržních výrobců pro přímé rozdělování domácnostem jako naturální sociální transfery. Protože neexistuje další zpracování těchto výrobků a služeb, jsou takové nákupy považovány za konečný a nikoliv mezispotřební výdaj. (Odst. 9.79 SNA z roku 1993). Podrobnosti jsou popsány v SNA 1993 - v této klasifikaci nejsou uvedeny.