Druhá celoplošná zkouška prověřila připravenost statistiků na volby

 


12. října 2010

Druhá celoplošná zkouška prověřila připravenost statistiků na volby


Po dvou samostatných celoplošných zkouškách zpracování volebních výsledků voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR uskutečnil dnes Český statistický úřad zkoušku společnou pro oba typy voleb.

Druhá celoplošná zkouška prověřovala zajištění technického zpracování voleb do zastupitelstev obcí a souběžně probíhajících voleb do Senátu Parlamentu ČR, které proběhnou v pátek a v sobotu 15. a 16. října 2010.
Zkouška skončila v 17.15 hod.

Do testování sběru, přenosu dat a konečného zpracování výsledků se při zkoušce zapojila všechna přebírací místa určená pro obecní volby, celkem tedy 506 míst. Z toho na 207 místech probíhala současně zkouška pro volby do Senátu, při které se ověřovalo zpracování výsledků voleb za obě kola. Jejich úkolem bylo, stejně jako při první celoplošné zkoušce minulý týden, bezchybně pořídit předem definovaná data a odeslat je k centrálnímu zpracování.

Pracovníci Českého statistického úřadu znovu prověřili počítačové programy, bezchybnost obsluhy a spojení mezi přebíracími místy a pražským ústředím.
Prostřednictvím zátěžových zkoušek statistici ověřovali odolnost technologií a softwarového vybavení, funkčnost záložního spojení a průchodnost přístupů do prezentačního systému.
Zkouška také ověřila schopnost systému zvládnout možné krizové situace, například při poruchách programů a jejich reinstalaci, a to bez poškození nebo ztráty dat.

Průběžné výsledky bude moci veřejnost sledovat v sobotu 16. října 2010 postupně po 14 hodině on - line tak, jak budou přicházet do zpracovatelského systému. K dispozici budou již tradičně na prezentačním serveru ČSÚ www.volby.cz. Mimo tento standardní volební server je zřízen rovněž alternativní zdroj informací o průběhu zpracování výsledků s adresou www.volbyhned.cz. Rozsah informací je zde redukován tak, aby umožnil snadný přístup k nejvýznamnějším informacích o výsledku voleb. Logicky i na tomto serveru budou informace dostupné bez časového odstupu oproti hlavnímu výsledkovému serveru.


Odbor vnější komunikace
Českého statistického úřadu
Ladislav Pištora
Tel.: 27405 4017
e-mail: ladislav.pistora@czso.cz


  • TZZkouskaII101012.doc