Dotazy k zápisu adres do ROS

 

  • Jakou strukturu musí mít adresa osoby pro zápis do ROS?
    • Adresa musí být uvedena způsobem, který umožňuje jednoznačnou identifikaci adresního místa v RÚIAN – tzn., že všechny adresní komponenty musí být úplné, přesné a správné. AIS při ztotožňování adresy žádají od svých editorů, aby do předepsaných řádků zapsali: obec, ulicí a číslo popisné a číslo evidenční. Pokud bude adresa neúplná – nebude možné získat referenční vazbu do RUIAN a adresu zapsat do ROS.
  • Lze do ROS zapsat individuální PSČ přidělené Českou poštou?
    • Adresy sídla nebo místa podnikání v ČR se do ROS zapisují formou referenčního odkazu do RÚIAN – ztotožnění tuzemské adresy v RÚIAN je požadováno zákonem. V určitých případech ale existuje možnost zapsat adresu sídla textem (např. speciální PSČ, P. O. BOX).
  • Jaká má být struktura zahraniční adresy podnikatele nebo statutárního zástupce?
    • Zahraniční adresa se do ROS zapisuje volně formou textu. Pro její zápis není stanovena žádná závazná struktura. Obecné doporučení pro sestavení adresy pro všechny státy světa je možno nalézt na stránkách Universal Postal Union.
odkaz na www.strukturalni-fondy.cz loga partnerů redesignu