Dotazy k zápisu adres do ROS

 

 • Jakou strukturu musí mít adresa osoby pro zápis do ROS?
  • Adresa musí být uvedena způsobem, který umožňuje jednoznačnou identifikaci adresního místa v RUIAN. Tzn., že všechny adresní komponenty musí být úplné, přesné a správné. Pokud je tedy uveden zkrácený název obce či ulice (př.: K. Vary, Václ. nám., ….) nebo chybí některá z komponent (např. číslo popisné či orientační – při uvedení pouze jednoho z nich by nebylo jasné, o který adresní bod se jedná) nebude možné získat referenční vazbu do RUIAN a adresu zapsat do ROS.
   Adresy je nyní možné ověřovat online proti databázi UIR-ADR.

   Doporučuje se proto vést adresy dle následujících vzorů:

   V místě kde se užívá adresní systém a název obce není shodný s názvem části obce
   Arnošta Valenty 670/31 …..ulice, číslo popisné, číslo orientační
   Černý Most .…..část obce
   198 00 Praha ……..poštovní směrovací číslo, obec
   nebo
   Lhenická 1120/1 …….. ulice, číslo popisné, číslo orientační
   České Budějovice 2 …….. část obce
   370 05 České budějovice ……... poštovní směrovací číslo, obec

   V místě kde se užívá uliční systém a název obce je shodný s názvem části obce
   Žamberecká 339 ……. ulice, číslo popisné
   516 01 Vamberk ……... poštovní směrovací číslo, obec

   V místě kde se neužívá uliční systém a název obce a její části nejsou shodné
   Dražkovice 106 ……. část obce, číslo popisné
   533 33 Pardubice ……... poštovní směrovací číslo, obec

   V místě kde se neužívá uliční systém a název obce a její části jsou shodné
   č.p. 111 …….. číslo popisné
   503 33 Praskačka ……… poštovní směrovací číslo, obec
 • Bude se do ROS zapisovat individuální PSČ přidělené Českou poštou?
  • Adresy sídla nebo místa podnikání v ČR se budou do ROS zapisovat formou referenčního odkazu do RUIAN (registru územní identifikace adres a nemovitostí), tzn. individuální PSČ v ROS nebudou vedeny.
 • Jaká má být struktura zahraniční adresy podnikatele nebo statutárního zástupce?
  • Zahraniční adresa se do ROS bude zapisovat volně formou textu. Pro její zápis nebude stanovena žádná závazná struktura. Obecné doporučení pro sestavení adresy pro všechny státy světa je možno nalézt na stránkách Universal Postal Union.
odkaz na www.strukturalni-fondy.cz loga partnerů redesignu