Dotazy k primárnímu plnění příspěvkových organizací

 

 • Je možné, aby primární plnění do ROS provedl přímo statutární zástupce příspěvkové organizace (např. ředitel školy)?
  • Není to možné. Statutární zástupce se musí v této věci obrátit na zřizovatele příspěvkové organizace.
 • Co se od zřizovatelů příspěvkových organizací požaduje?
  • Je zapotřebí zapsat nebo zkontrolovat správnost údajů zřízených příspěvkových organizací, které mají platnou zřizovací listinu, statut, či jiný zakladatelský dokument nebo zanikly k 1. 1. 2017 a později.
 • Jakým způsobem mohu zapsat nebo zkontrolovat příspěvkové organizace?
  • K těmto účelům slouží aplikace ROS-IAIS, která je dostupná prostřednictvím internetového prohlížeče na stránce https://viap1p.ros-iais.egon.gov.cz/iais_client/pages/common/loginJip.faces.
   Před přihlášením je zapotřebí provést oznámení působnosti obecního nebo krajského úřadu v agendě A388 (resp. ministerstva v agendě A24), založit účet uživatele v CzechPoint a vyplnit potřebné údaje v JIP (viz otázka č. 4).
 • Jak oznámím působnost v agendě?
 • Jak si založím účet v CzechPoint a vyplním údaje v JIP?
 • Tlačítko „Založit právnickou osobu“ je neaktivní, nemohu provést zápis.
  • Zkontrolujte, zda jste do aplikace ROS-IAIS přihlášeni ve správné uživatelské roli. Pro zapisování a změny údajů je nutné přihlášení v roli GESTOREDITOR. Role UZIVATEL umožňuje pouze nahlížet na již zapsané údaje.
 • Načítání stránek a ukládání v ROS-IAIS je velmi pomalé (dlouho se točí kolečko).
 • Do kdy je nezbytné příspěvkové organizace do ROS zapsat? Případně: Jaká je lhůta pro zápis příspěvkových organizací do ROS?
  • Zřizovatel vytvoří evidenci příspěvkových organizací podle § 27 odst. 3 nebo 4 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona 192/2016 Sb., do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
  • Organizační složka státu, která vykonává zřizovatelskou nebo zakladatelskou funkci vůči státní příspěvkové organizaci, vytvoří evidenci podle § 54 odst. 5 nebo 6 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona 192/2016 Sb., do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Kde najdu informace o primárním plnění příspěvkových organizací?
  • V prosinci 2016 zaslal ČSÚ dopis do datových schránek všech obecních úřadů, krajských úřadů a ministerstev, týkající se zajištění primárního plnění příspěvkových organizací. Další informace naleznete na stránkách ČSÚ (viz https://www.czso.cz/csu/czso/dokumenty_ros) nebo Správy základních registrů (viz http://www.szrcr.cz/registr-osob/dokumenty).
  • Doporučujeme podrobně prostudovat zejména příručku pro primární plnění příspěvkových organizací (přímý odkaz - viz otázka č. 4), která návodně popisuje celý proces primárního plnění v ROS-IAIS.
 • Jak si ověřím, že se příspěvková organizace skutečně do ROS zapsala?
  • Ověření provedete přímo v aplikaci ROS-IAIS. Pokud v přehledu osob nastavíte filtr na “Osoby platné“, zobrazí se všechny příspěvkové organizace zapsané v ROS. Další možností je zažádat prostřednictvím CzechPoint@office nebo na kterékoliv přepážce CzechPoint o výpis z registru osob, který je zpoplatněn. Držitelé datových schránek si jej mohou nechat bezplatně zaslat prostřednictvím portálu veřejné správy (viz https://portal.gov.cz/portal/obcan/cph/11360.html).
 • Na koho se mohu obrátit s dalšími dotazy?
  • Dotazy můžete zasílat na emailovou adresu ros@czso.cz nebo telefonicky kontaktovat některého ze zaměstnanců ČSÚ uvedených dále v tomto dokumentu.
  • Před zasláním dotazu si ověřte, zda nenaleznete odpověď v příručce (viz kap. 4). Pokud máte v úmyslu řešit potíže spojené se zápisem konkrétní příspěvkové organizace telefonicky, připravte si předem veškeré dokumenty a údaje, které jsou k zápisu zapotřebí (viz příručka k primárnímu plnění kap. 2.2. Tab. 1).
 • Kontakty na pracovníky ČSÚ pro primární plnění příspěvkových organizací
odkaz na www.strukturalni-fondy.cz loga partnerů redesignu