Doprava, informační a komunikační činnosti - Časové řady - Měsíční indexy tržeb - Bazický rok 2005 – Klasifikace NACE Rev. 2

 

 • Tab. 1 Indexy tržeb bez DPH v dopravě a skladování
  (stejné období předchozího roku = 100)
 • Tab. 2 Indexy tržeb bez DPH v dopravě a skladování
  (průměr roku 2005 = 100)
 • Tab. 3 Indexy tržeb bez DPH v informačních a komunikačních činnostech
  (stejné období předchozího roku = 100)
 • Tab. 4 Indexy tržeb bez DPH v informačních a komunikačních činnostech
  (průměr roku 2005 = 100)
 • Graf 1 Tržby v dopravě a skladování
  (průměr roku 2005 = 100)
 • Graf 2 Tržby v informačních a komunikačních činnostech
  (průměr roku 2005 = 100)