Doprava, informační a komunikační činnosti - Časové řady - Měsíční indexy tržeb - Bazický rok 2000 – Klasifikace NACE Rev. 1.1

 

  • Tab. 1 Indexy tržeb v dopravě a spojích
    (stejné období předchozícho roku = 100)
  • Tab. 2 Indexy tržeb v dopravě a spojích
    (průměr roku 2000 = 100)