Dopravní park - časové řady

 

 • Tab. 1 Železniční doprava
  02.08.2021 (kód: 030019-21)
 • Tab. 2 Silniční doprava
  02.08.2021 (kód: 030019-21)
 • Tab. 3 Dopravní park elektrické trakce podniků MHD
  02.08.2021 (kód: 030019-21)
 • Tab. 4 Vnitrozemská vodní doprava
  02.08.2021 (kód: 030019-21)
 • Tab. 5 Letecká doprava
  02.08.2021 (kód: 030019-21)