Dopravní park - časové řady

 

 • Tab. 1 Železniční doprava
  03.08.2020 (kód: 030019-20)
 • Tab. 2 Silniční doprava
  03.08.2020 (kód: 030019-20)
 • Tab. 3 Dopravní park elektrické trakce podniků MHD
  03.08.2020 (kód: 030019-20)
 • Tab. 4 Vnitrozemská vodní doprava
  03.08.2020 (kód: 030019-20)
 • Tab. 5 Letecká doprava
  03.08.2020 (kód: 030019-20)