Doprava, informační a komunikační činnosti - Metodika