Doprava - zprávy o kvalitě

 

V souladu s nařízením EP a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice, Článkem 12, Statistická kvalita, vypracovávají národní statistické úřady Komisi (Eurostatu) zprávy o kvalitě předávaných údajů. Forma, struktura a periodicita zpráv o kvalitě jsou součástí právních předpisů jednotlivých statistik.
Zprávy o kvalitě jsou uvedeny v anglickém jazyce.