Doprava v mikroregionálním pohledu - 2006 - 2008

 
Kód: w-9306-09
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: RNDr. Tomáš Mládek
E-mail: infoservis@czso.cz

Tab. 01 Dálniční a silniční síť v okresech ČR Word PDF
Tab. 02 Místní komunikace Word PDF
Tab. 03 Dopravní nehodovost a kázeň řidičů Word PDF
Celá publikace Word PDF

Zveřejněno dne: 30.06.2009
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.