Domovní a bytový fond podle výsledků sčítání lidu - 2011

 
Kód: 170216-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Štěpán Moravec
E-mail: stepan.moravec@czso.cz

Celá publikace (3,1 MB) Word PDF
1. Historický vývoj sčítání domů a bytů a metodické odlišnosti Word PDF
2. Početnost, struktura a stáří domovního a bytového fondu Word PDF
2.1. Početnost domovního a bytového fondu
2.2. Struktura domovního a bytového fondu podle obydlenosti
2.3. Struktura domovního a bytového fondu podle druhu domu
2.4. Obydlené domy s byty podle počtu bytů, nadzemních podlaží a materiálu nosných zdí
2.5. Stáří domovního a bytového fondu
3. Vlastnická struktura domů a právní důvody užívání bytů Word PDF
3.1. Obydlené domy s byty podle vlastníka domu
3.2. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
4. Vybavenost domovního a bytového fondu Word PDF
4.1. Technická vybavenost domovního a bytového fondu
4.2. Způsob vytápění bytového fondu a energie používaná k vytápění
5. Velikost a kvalita bytového fondu Word PDF
5.1. Velikostní parametry bytového fondu
5.2. Úrovňové ukazatele bytového fondu
5.3. Kvalita bytového fondu podle typu bytu
6. Závěr Word PDF

Zveřejněno dne: 31.07.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.