Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2017


Přístup domácností k vybraným informačním a komunikačním technologiím
Tab. 1: Domácnosti v ČR s vybraným ICT, 2017 Excel PDF
Tab. 2: Domácnosti v ČR s různými typy počítačů, 2017 Excel PDF
Tab. 3: Domácnosti v ČR s vybranými typy připojení k internetu, 2017 Excel PDF
Tab. 4: Důvody, proč nemají domácnosti v ČR internet (1), 2017 Excel PDF
Tab. 5: Důvody, proč nemají domácnosti v ČR internet (2), 2017 Excel PDF
Tab. 6: Domácnosti v krajích ČR s vybraným ICT, 2016 Excel PDF
Tab. 7: Domácnosti v zemích EU s internetem, 2016 Excel PDF
Tab. 8: Domácnosti v ČR s počítačem, 2012 až 2017 Excel PDF
Tab. 9: Domácnosti v ČR se stolním počítačem, 2012 až 2017 Excel PDF
Tab. 10: Domácnosti v ČR s přenosným počítačem, 2012 až 2017 Excel PDF
Tab. 11: Domácnosti v ČR s internetem, 2012 až 2017 Excel PDF
Tab. 12: Domácnosti v ČR s Wi-Fi routerem, 2012 až 2017 Excel PDF
Tab. 13: Domácnosti v krajích ČR s počítačem, 2010 až 2016 Excel PDF
Tab. 14: Domácnosti v krajích ČR s internetem, 2010 až 2016 Excel PDF
Tab. 15: Domácnosti v zemích EU s počítačem a internetem, 2007 až 2015, resp. 2016 Excel PDF

Zveřejněno dne: 20.11.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.