Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2016


Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi
Tabulka 1: Domácnosti v České republice vybavené počítačem podle typu zařízení, 2016 Excel PDF
Tabulka 2: Domácnosti s počítačem v České republice podle počtu počítačů, 2016 Excel PDF
Tabulka 3: Domácnosti v ČR s internetem podle typu používaného připojení, 2. čtvrtletí 2015 Excel PDF
Tabulka 4: Bariéry domácností v připojení k internetu, 2016 Excel PDF
Tabulka 5: Další vybavení ICT v domácnostech v České republice, 2016 Excel PDF
Tabulka 6: Podíl domácností vybavených počítačem v letech 2005 až 2016 Excel PDF
Tabulka 7: Průměrný počet počítačů na člena domácnosti v letech 2005 až 2016 Excel PDF
Tabulka 8: Podíl domácností s přenosným počítačem v letech 2010 až 2016 Excel PDF
Tabulka 9: Podíl domácnosti se dvěma a více počítači v letech 2010 až 2016 Excel PDF
Tabulka 10: Podíl domácností s internetem v letech 2005 až 2016 Excel PDF
Tabulka 11: Podíl domácností s WiFi routerem v letech 2010 až 2016 Excel PDF
Tabulka 12: Technologie internetového připojení v domácnostech v letech 2005 až 2016 Excel PDF
Tabulka 13: Podíl domácností s počítačem v krajích v letech 2005 až 2015 Excel PDF
Tabulka 14: Domácnosti s přístupem k internetu, krajské srovnání, vývoj v letech 2005 až 2015 Excel PDF
Tabulka 15: Podíl domácností s internetem v zemích EU v letech 2006 až 2015 Excel PDF
Tabulka 16: Domácnosti s připojením k internetu v zemích EU v letech 2010 a 2015 Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.