Domácnosti jednotlivců v ČR - 1970-2001

 
Kód: e-4133-05
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz


OBSAH
1. Úvod PDF
1.1. Metodické poznámky
2. Vývoj domácností v letech 1970-2001 s důrazem na domácnosti jednotlivců PDF
3. Bydlení domácností jednotlivců PDF
4. Struktura domácností jednotlivců PDF
4.1. Struktura domácností jednotlivců podle pohlaví a věku
4.2. Struktura domácností jednotlivců podle rodinného stavu
4.3. Struktura domácností jednotlivců podle ekonomické aktivity
5. Domácnosti jednotlivců podle krajů a okresů PDF
6. Závěr PDF

KARTOGRAMY
Územní členění České republiky PDF
Podíl domácností jednotlivců z úhrnu domácností - SLDB 2001 PDF

PŘÍLOHY

Grafy
Graf 1: Struktura cenzových domácností v ČR v letech 1970-2001 Excel
Graf 2: Věková struktura domácností jednotlivců v ČR v roce 2001 Excel

Tabulky
Tab. 1 Cenzové domácnosti jednotlivců podle krajů a okresů v roce 2001 Excel PDF
Tab. 2 Cenzové domácnosti jednotlivců podle krajů v roce 2001 Excel PDF
Tab. 3 Cenzové domácnosti jednotlivců podle velikostních kategorií obcí v roce 2001 Excel PDF
Tab. 4 Cenzové domácnosti jednotlivců podle pohlaví, věku a rodinného stavu v roce 2001 Excel PDF
Tab. 5 Cenzové domácnosti jednotlivců bydlící samostatně v bytě podle pohlaví, věku a rodinného stavu v roce 2001 Excel PDF
Tab. 6 Cenzové domácnosti jednotlivců spolubydlící v bytě s další cenzovou domácností podle pohlaví, věku a rodinného stavu v roce 2001 Excel PDF

Zveřejněno dne: 29.07.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.