Dojížďka za prací a do škol v hl. m. Praze (na základě výsledků SLDB) - 2001

 
Kód: e-13-1127-04
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: PhDr. Eva Vojtová


Zveřejněno dne: 31.12.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.