Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů - Zlínský kraj - 2011

 
Kód: e-23072-13
Informační služby: tel: 577 004 931
E-mail: infoservis-zl@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Úvod Word PDF
Metodické vysvětlivky Word PDF
Mapa administrativního členění České republiky – kraje a okresy JPG
OKRES KROMĚŘÍŽ
OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ
OKRES VSETÍN
OKRES ZLÍN

Zveřejněno dne: 31.07.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.