Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů - Středočeský kraj - 2011

 
Kód: e-23020-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz


Zveřejněno dne: 31.07.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.