Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů - Plzeňský kraj - 2011

 
Kód: e-23032-13
Informační služby: tel: 377 612 108
E-mail: infoservisplzen@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Úvod Word PDF
Metodické vysvětlivky Word PDF
Mapa administrativního členění České republiky – kraje a okresy JPG
OKRES DOMAŽLICE
OKRES KLATOVY
OKRES PLZEŇ-MĚSTO
OKRES PLZEŇ-JIH
OKRES PLZEŇ-SEVER
OKRES ROKYCANY
OKRES TACHOV

Zveřejněno dne: 31.07.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.