Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů - Pardubický kraj - 2011

 
Kód: e-23053-13
Informační služby: tel: 466 743 418
E-mail: infoservispa@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Úvod Word PDF
Metodické vysvětlivky Word PDF
Mapa administrativního členění České republiky – kraje a okresy JPG
OKRES CHRUDIM
OKRES PARDUBICE
OKRES SVITAVY
OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Zveřejněno dne: 31.07.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.