Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů - Olomoucký kraj - 2011

 
Kód: e-23071-13
Informační služby: tel: 585 731 511
E-mail: infoservisolom@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Úvod Word PDF
Metodické vysvětlivky Word PDF
Mapa administrativního členění České republiky – kraje a okresy JPG
OKRES JESENÍK
OKRES OLOMOUC
OKRES PROSTĚJOV
OKRES PŘEROV
OKRES ŠUMPERK

Zveřejněno dne: 31.07.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.