Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů - Kraj Vysočina - 2011

 
Kód: e-23063-13
Informační služby: tel: 567 109 062
E-mail: infoservisvys@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Úvod Word PDF
Metodické vysvětlivky Word PDF
Mapa administrativního členění České republiky – kraje a okresy JPG
OKRES HAVLÍČKŮV BROD
OKRES JIHLAVA
OKRES PELHŘIMOV
OKRES TŘEBÍČ
OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Zveřejněno dne: 31.07.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.