Dojížďka do zaměstnání a do škol podle Sčítání lidu, domů a bytů - Česká republika, kraje, okresy, obce. Dojížďkové proudy

 
Kód: 170215-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Elektronická verze dostupná pouze na CD v prodejně ČSÚ v ústředí a na pracovištích informačních služeb krajských správ ČSÚ. Tištěná verze není k dispozici.
 
CD obsahuje data za počty osoby dojíždějících do zaměstnání a do škol v členění podle pohlaví, věku, frekvence dojížďky, dopravního prostředu, odvětví ekonomické činnosti apod. Databáze směrových proudů dojížďky mezi obcemi, podrobné charakteristiky dominantních proudů. Doplněno výjížďkou do zahraničí a saldem dojížďky, vše v členění až do úrovně jednotlivých obcí.
 
Cena CD je 499 Kč.


Zveřejněno dne: 31.03.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.