Do výzkumu a vývoje vloni nejvíc investovaly podniky

 

31. října 2017

Pokles se projevil i v podílu výdajů na výzkum a vývoj na hrubém domácím produktu. V letech 2013 až 2015 se tento ukazatel pohyboval nad 1,9 %. Minulý rok se snížil na 1,68 %. Příčinou byl nižší přísun peněz z Evropské unie. V roce 2015 se ještě dočerpávaly prostředky z předchozího programového období, nové projekty se ale dosud nerozběhly. „Zahraniční veřejné zdroje, především prostředky EU, vloni přispěly tuzemskému výzkumu částkou 2,7 miliardy korun. To je o 11 miliard méně než v roce předchozím,“ popisuje předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Český stát vynaložil v roce 2016 na výzkum a vývoj 28,5 miliardy korun, tedy stejně jako v roce 2015. Tyto peníze byly určeny hlavně na financování výzkum a vývoje na vysokých školách a ve veřejných výzkumných institucích, kam patří např. ústavy Akademie věd ČR.

Nejvíc prostředků na výzkum a vývoj se vloni vynaložilo v podnicích. Šlo o 49 miliard korun. „Dvě třetiny z této částky byly spotřebovány ve firmách pod zahraniční kontrolou. Je zajímavé, že ve srovnání s rokem 2010 vzrostly tyto jejich výdaje o více než 100 %. Naopak v domácích podnicích výdaje na výzkum a vývoj v posledních dvou letech klesají,“ uvádí Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

V rámci podnikatelského sektoru se nejvíce investuje do výzkumu a vývoje prováděného v automobilovém průmyslu – v roce 2016 šlo o 7,8 miliardy korun. V posledních letech roste význam elektrotechnického průmyslu a mimo zpracovatelský průmysl pak i firem zaměřujících se na informační a komunikační činnosti, kam patří např. výzkum a vývoj nového softwaru.

Výrazně, téměř o 25 %, meziročně poklesly výdaje na výzkum a vývoj na veřejných vysokých školách a na Akademii věd ČR, což zapříčinil snížený přísun peněz z EU. Prostředky z EU byly použity především na investiční projekty, zvláště na výstavbu nových výzkumných center.

Dlouhodobě nejdůležitějším centrem českého výzkumu a vývoje je Praha, v níž se v loňském roce utratila třetina celkových výdajů, konkrétně 27,6 miliardy korun. Následovaly kraje Jihomoravský a Středočeský, upřesňuje Marek Štampach z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ: „Díky evropské podpoře tam totiž vyrostlo několik nových výzkumných center. Dohromady se v těchto dvou krajích v roce 2016 vynaložilo na výzkum a vývoj 26,1 miliardy korun.“

Více informací naleznete na webu ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/statistika_vyzkumu_a_vyvoje.

 

Kontakty
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 778 727 232
E
petra.bacova@czso.cz | Twitter @statistickyurad

  • csu-tz171031-do_vyzkumu_a_vyvoje_vloni_nejvic_investovaly_podniky.docx
  • Prezentace z tiskové konference