Dlouhodobý vývoj předškolního vzdělávání v České republice - 1990 - 2007

 
Kód: e-3310-08
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Lenka Watier
E-mail: lenka.watier@czso.cz

Obecná problematika MŠ PDF
Úvod – obecný popis škol
Školy podle zřizovatele
Třídy mateřských škol
Propočtové ukazatele
Nevyřízené žádosti o umístění dítěte do MŠ
Věkové složení dětí MŠ
Populace ČR – příslušné věkové skupiny
Děti, pedagogičtí pracovníci a učitelé MŠ
Vývoj MŠ v regionech
Pohled na MŠ z hlediska „postiženého dítěte“ PDF
Postižené ( zdravotní postižení ) děti v MŠ a specializovaných třídách
Speciální MŠ
Národnost a státní příslušnost dětí MŠ
Ekonomický pohled na MŠ PDF
Průměrné měsíční nominální mzdy zaměstnanců a učitelů MŠ
Výdaje na MŠ
Dotace soukromým a církevním MŠ
Závěr PDF
Zotavovací pobyty dětí MŠ
Shrnutí

Zveřejněno dne: 01.02.2008
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.