Digitální dovednosti - Zdroje dat, metodika šetření

 

V souvislosti s proměnou pracovního trhu je počítačová gramotnost vyžadována od celé řady zaměstnanců. Nejen od specialistů jako jsou např. vývojáři, tvůrci webových stránek, datoví analytici, ale i od zaměstnanců jiných odvětví, kteří pracují s informačními technologiemi v oblasti vyhledávání informací nebo používají počítačové programy. Rozvoj internetu napomohl ke vzniku nových povolání vyžadujících doplňkové ICT dovednosti, jako jsou schopnost v rámci pracovní náplně komunikovat na sociálních sítích, prodávat zboží v e-shopech aj. Na digitální gramotnost občanů jsou proto zacíleny mnohé národní i nadnárodní politiky, čímž vyvstává i potřeba jejich statistického zjišťování.

Pro sledování počítačových dovedností jednotlivců v České republice je zdrojem šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci (více o metodice šetření). Obsahuje např. otázky na kopírování souborů, instalaci softwaru či aplikací, používání vybraných počítačových programů či programování. Pro sledování počítačových dovedností jednotlivců v ostatních zemích EU je zdrojem databáze Eurostatu:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/database.

Podrobné metodické informace a údaje o vybavenosti škol ICT a využívání ICT žáky a studenty lze nalézt na stránce https://www.czso.cz/csu/czso/digitalni-dovednosti-2018 nebo v každoroční brožurce „Informační společnost v číslech 20XY“ (kapitola F ICT ve vzdělávání a digitální dovednosti), která je volně přístupná na stránkách ČSÚ či na následujících stránkách:

https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_spolecnost_v_cislech.