Digitální dovednosti - Slovník pojmů

 

Instalace softwaru nebo aplikací – instalace jakéhokoliv softwaru nebo aplikací (včetně aplikací pro mobilní telefony).

Pokročilé funkce v tabulkových procesorech – např. třídění, filtry, vzorce, grafy.

Použití softwaru pro úpravu fotografií, videí nebo audiosouborů zahrnuje software pro úpravu fotografií (např. Adobe Photoshop), videa či audiosouborů, které umožňují uživateli upravovat fotografie, videa, tvořit animace nebo vytvářet vlastní videosoubory spojováním videa a zvukových záznamů.

Programování zahrnuje psaní kódů v programovacím jazyce (např. Pascal, Basic, SQL, Java, C#, Python). Zahrnuje také zápis příkazů do příkazového okna ve statistických nebo analytických softwarech (např. VBA v Excelu, SPSS).

Přenos souborů mezi počítači či jinými zařízeními –­ např. přes flash disk či externí disk. Zahrnuje také přenos fotografií z fotoaparátu do počítače, a to např. přes kabel, SD kartu nebo technologii Bluetooth.

Tabulkový procesor je software určený k výpočtům a práci s tabulkami. Umožňuje provádění výpočtů, tvorbu grafů apod. Mezi tabulkové procesory patří např. Microsoft Excel nebo OpenOffice Calc.

Textový procesor slouží k vytvoření textového dokumentu. Nejznámějšími textovými procesory jsou Microsoft Word nebo OpenOffice Writer.

Vytvoření prezentace (např. v PowerPointu či Prezi) znamená přípravu podkladů pro prezentaci, které mají podobu slidů.

Základní použití tabulkového procesoru – např. tvorba/úprava tabulek v MS Excel, Open Office Calc.

Změna nastavení jakéhokoliv softwaru – např. změna původního nastavení operačního systému, antivirového programu (anti-spam, firewall).