Digitální dovednosti

 

Každodenní i občasný kontakt s informačními technologiemi v pracovním i mimopracovním životě vytváří tlak na osvojování počítačových dovedností a zvládání jednodušších či složitých situací při práci s osobními počítači, tablety či jinými zařízeními.  Práce s počítačem či  internetem dávno nepatří do světa vysoce vzdělaných a nadšených jedinců, ale stává se rutinní součástí každodenního života většiny z nás. Na digitální gramotnost občanů jsou proto zacíleny mnohé národní i nadnárodní politiky, čímž vyvstává i potřeba jejich statistického zjišťování.

Pro sledování počítačových dovedností jednotlivců v České republice je zdrojem Výběrové šetření využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci (https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani-informacnich-a-komunikacnich-technologii-v-domacnostech-a-mezi-jednotlivci-2021). Pro sledování počítačových dovedností jednotlivců v ostatních zemích (především v zemích EU) je zdrojem databáze Eurostatu (http://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/comprehensive-database).

Analýzu k tématu naleznete zde: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/digitalni-dovednosti-v-roce-2021

Pro podrobnější informace a data z výše zmiňovaných zdrojů přejděte na následující odkazy:

  • Metodika
  • Počítačové dovednosti v ČR
  • Počítačové dovednosti v EU
  • Kontaktní osoba Českého statistického úřadu pro tuto oblast:
    Ing. Lenka Weichetová
    Tel: 274 054 160
    E-mail: lenka.weichetova@czso.cz