Doprava, informační a komunikační činnosti - časové řady - Finanční ukazatele - Vybrané finanční ukazatele - roční - Klasifikace NACE Rev. 2 (CZ-NACE) 2005-2007

 

  • Vybrané finanční ukazatele - roční

  • Tab. 1 Doprava a skladování (CZ-NACE 49-53)
  • Tab. 2 Informační a komunikační činnosti (CZ-NACE 58-63)